ZIPPO HARLEY DAVISON XUẤT NHẬT

Showing all 16 results

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A1017

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO HARLEY DAVIDSON XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : ĐEN NHÁM
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG
  HỌA TIẾT : KHẮC ĂN MÒN BIỂU TƯỢNG HÃNG XE MOTO HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 
  3,525,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A1017

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO HARLEY DAVIDSON XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : XÁM HỌA TIẾT VÀNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG MẠ TITAN
  HỌA TIẾT : HÃNG XE MOTO HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 
  1,725,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A1016

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO HARLEY DAVIDSON XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : XANH NAM HỌA TIẾT VÀNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG MẠ TITAN
  HỌA TIẾT : HÃNG XE MOTO HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 
  1,725,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A1015

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO HARLEY DAVIDSON XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : TÍM HỌA TIẾT VÀNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG MẠ TITAN
  HỌA TIẾT : HÃNG XE MOTO HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 
  1,725,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A961

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO HARLEY DAVIDSON XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : ĐEN NHÁM
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG
  HỌA TIẾT : HÃNG XE MOTO HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 

  2,400,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A917

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO HARLEY DAVIDSON XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : BẶC XÁM
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG MẠ 
  HỌA TIẾT : BIỂU TƯỢNG HÃNG XE MOTO HALEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 
  4,200,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A916

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO HARLEY DAVIDSON XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : BẶC TRẮNG
  CHẤT LIỆU : MẠ CHROME
  HỌA TIẾT : HÃNG XE MOTO HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 
  2,550,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A914

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO HARLEY DAVIDSON XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : ĐỒNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG
  HỌA TIẾT : HÃNG XE MOTO HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 
  2,550,000₫

 • ZIPPO HARLAY DAVIDSON – A913

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO HARLEY DAVIDSON XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : ĐỒNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG
  HỌA TIẾT : HÃNG XE MOTO HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 
  2,550,000₫
  5.00 out of 5

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A295

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : PRINCE ZIPPO USA XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU ĐỒNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG THAU
  HỌA TIẾT : KHẮC NỔI HÌNH ĐẠI BÀNG HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 0195/1000
  Giá Liên Hệ
  5.00 out of 5

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A294

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : PRINCE ZIPPO USA XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU ĐỒNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG THAU
  HỌA TIẾT : KHẮC NỔI HÌNH ĐẠI BÀNG HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 0195/1000
  2,550,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A291

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO HARLEY DAVIDSON XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : ĐỒNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG THAU
  HỌA TIẾT : KHẮC CHÌM HỌA TIẾT VÀ BIỂU TƯỢNG HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  2,550,000₫

 • ZIPPO HALEYDAVIDSON – A288

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : PRINCE ZIPPO USA XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU ĐỒNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG THAU
  HỌA TIẾT : KHẮC NỔI HỌA TIẾT ĐẠI BÀNG HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 0195/1000
  4,500,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A286

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : PRINCE ZIPPO USA XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU ĐỒNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG THAU
  HỌA TIẾT : KHẮC NỔI HỌA TIẾT KẺ NGANG CÁNH ĐẠI BÀNG HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 0195/1000
  6,000,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A285

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : PRINCE ZIPPO USA XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU ĐỒNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG THAU
  HỌA TIẾT : KHẮC NỔI HÌNH CON ĐẠI BÀNG HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  4,500,000₫

 • ZIPPO HARLEY DAVIDSON – A284

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : PRINCE ZIPPO USA XUẤT KHẨU JAPAN
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU ĐỒNG
  CHẤT LIỆU : ĐỒNG THAU
  HỌA TIẾT : KHẮC NỔI HỌA TIẾT HOA VĂN CÁNH CHIM ĐẠI BÀNG HARLEY DAVIDSON
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  LIMITED : 0355/1903
  4,950,000₫