ZIPPO SLIM - SIZE NHỎ

Showing all 20 results

 • ZIPPO USA – S15

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : VÀNG
  HỌA TIẾT : SOLID BRASS-TRƠN BÓNG
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  750,000₫

 • ZIPPO USA – S14

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : XÁM
  HỌA TIẾT : XƯỚC 
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  780,000₫

 • ZIPPO USA – S13

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : ĐỎ
  HỌA TIẾT : ZIPPO-TRƠN
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  680,000₫

 • ZIPPO USA – S12

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : XANH BIỂN
  HỌA TIẾT : TRƠN BÓNG
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  700,000₫

 • ZIPPO USA – S11

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : TÍM THAN
  HỌA TIẾT : ZIPPO – TRƠN LÌ
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  680,000₫

 • ZIPPO USA – S10

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : TÍM
  HỌA TIẾT : ZIPPO – TRƠNBONGS
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  780,000₫

 • ZIPPO USA – S9

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : VÀNG
  HỌA TIẾT : TRƠN BÓNG
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  700,000₫

 • ZIPPO USA – S8

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : BẠC
  HỌA TIẾT : HOA
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  780,000₫

 • ZIPPO USA – S7

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : XANH LÍNH
  HỌA TIẾT : ZIPPO
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  680,000₫

 • ZIPPO USA – S5

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : TÍM
  HỌA TIẾT : TRƠN BÓNG
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  750,000₫

 • ZIPPO USA – S6

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : XANH DƯƠNG
  HỌA TIẾT : ZIPPO 
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  650,000₫

 • ZIPPO USA – S4

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : VÀNG
  HỌA TIẾT : TRƠN BÓNG
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  890,000₫

 • ZIPPO USA – S3

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : THƯỜNG
  MẦU SẮC : XÁM
  HỌA TIẾT : TRƠN LÌ
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  590,000₫

 • ZIPPO USA – S2

  Quick Overview
  THÔNG TIN SẢN PHẨM 
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  DÒNG SẢN XUẤT : ZIPPO USA ZIPPO SLIM SIZE NHỎ
  FORM KIỂU DÁNG : SIZE NHỎ
  MẦU SẮC : XÁM
  HỌA TIẾT : TRƠN BÓNG
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM 
  Giá Liên Hệ

 • ZIPPO USA – B446

  Quick Overview

  THÔNG TIN SẢN PHẨM
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  FROM KIỂU DÁNG : FROM THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU BẠC KHẮC HÌNH
  HỌA TIẾT : KHẮC MẶT GƯƠNG NHỎ Ở GIỮA
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM
  TUẤN HƯƠNG STORE – CHUYÊN SỈ LẺ TOÀN QUỐC SẢN PHẨM ZIPPO USA CHÍNH HÃNG NHẬP KHẨU TỪ NHÀ SẢN XUẤT

  645,000₫

 • ZIPPO LOVE ME TENDER – B191

  Quick Overview

  THÔNG TIN SẢN PHẨM
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  FROM KIỂU DÁNG : FROM THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU BẠC KHẮC HÌNH
  HỌA TIẾT : LOVE ME TENDER
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM
  TUẤN HƯƠNG STORE – CHUYÊN SỈ LẺ TOÀN QUỐC SẢN PHẨM ZIPPO USA CHÍNH HÃNG NHẬP KHẨU TỪ NHÀ SẢN XUẤT

  620,000₫

 • ZIPPO USA – B189

  Quick Overview

  THÔNG TIN SẢN PHẨM
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  FROM KIỂU DÁNG : FROM THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU BẠC KHẮC HÌNH
  HỌA TIẾT : KHẮC NỔI HỌA TIẾT LOVE
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM
  TUẤN HƯƠNG STORE – CHUYÊN SỈ LẺ TOÀN QUỐC SẢN PHẨM ZIPPO USA CHÍNH HÃNG NHẬP KHẨU TỪ NHÀ SẢN XUẤT

  620,000₫

 • ZIPPO USA – B178

  Quick Overview

  THÔNG TIN SẢN PHẨM
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  FROM KIỂU DÁNG : FROM THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU BẠC KHẮC HÌNH
  HỌA TIẾT : KHẮC NỔI HOA TIẾT ĐÍNH HẠT CƯỜM
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM
  TUẤN HƯƠNG STORE – CHUYÊN SỈ LẺ TOÀN QUỐC SẢN PHẨM ZIPPO USA CHÍNH HÃNG NHẬP KHẨU TỪ NHÀ SẢN XUẤT

  825,000₫

 • ZIPPO USA – B174

  Quick Overview

  THÔNG TIN SẢN PHẨM
  NHÀ SẢN XUẤT : ZIPPO USA (ZIPPO MỸ)
  FROM KIỂU DÁNG : FROM THƯỜNG
  MẦU SẮC : MẦU BẠC KHẮC HÌNH
  HỌA TIẾT : KHẮC NỔI HỌA TIẾT
  VỎ RUỘT : TRÙNG NĂM
  TUẤN HƯƠNG STORE – CHUYÊN SỈ LẺ TOÀN QUỐC SẢN PHẨM ZIPPO USA CHÍNH HÃNG NHẬP KHẨU TỪ NHÀ SẢN XUẤT

  1,020,000₫